بایگانی‌های بانکداری ربوی - پایگاه رسمی خبری - تحلیلی سیده آمل
بانکداری ربوی حاصل بی اعتقادی بانکداران ۲۷ آبان ۱۳۹۹
ابتر ماندن فتاوای مراجع اعظام پیرو اعتراض به بانکداری ربوی

بانکداری ربوی حاصل بی اعتقادی بانکداران

بانکداری ربوی حاصل بی اعتقادی بانکداران تهاجم فرهنگ رباخواری در نظام بانکداری ما بر هیچ کس پوشیده نیست، بانکداری که همچون موریانه پایه های اعتماد و اعتقاد مردم را از درون خالی کرده و شیرازه اقتصادی برده های بی مزد و مواجب بنام ملت ایران را زیر سلطه استبدادی خود گرفته و هیچ نفعی جز […]