بانکداری ربوی حاصل بی اعتقادی بانکداران ۲۷ آبان ۱۳۹۹

ابتر ماندن فتاوای مراجع اعظام پیرو اعتراض به بانکداری ربوی
بانکداری ربوی حاصل بی اعتقادی بانکداران

بانکداری ربوی حاصل بی اعتقادی بانکداران تهاجم فرهنگ رباخواری در نظام بانکداری ما بر هیچ کس پوشیده نیست، بانکداری که همچون موریانه پایه های اعتماد و اعتقاد مردم را از درون خالی کرده و شیرازه اقتصادی برده های بی مزد و مواجب بنام ملت ایران را زیر سلطه استبدادی خود گرفته و هیچ نفعی جز […]

حاصل آموزه های مکتب همیشه سبز ۱۶ مهر ۱۳۹۹

تنها سرداری که تیتر رسانه های جهان شد
حاصل آموزه های مکتب همیشه سبز

عوامل تخریب اجتماعی دربافت درون شهرها ۱۵ تیر ۱۳۹۸

اینجا خبری ازلاک نیست تا جیغی از آن درآید
عوامل تخریب اجتماعی دربافت درون شهرها

بایگانی‌های سخن سردبیر - پایگاه رسمی خبری - تحلیلی سیده آمل
چیزی یافت نشد !