نص صریح قانون مطبوعات درمورد پذیرش آگهی های مناقصه ای

وقتی خبرگزاری، نشریه ای الکترونیک یا مکتوب بعنوان خبرگزاری رسمی در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور به ثبت می رسد یک رسانه ملی و کشوری محسوب می شود، پس پایگاه محلی معنا ندارد.

عباس زارع، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران طی ملاقات عمومی اصحاب فرهنگ و رسانه شهرستان آمل در گفتگو و معرفی پایگاه خبری سیده آمل بعنوان پایگاه محلی متذکر شد: وقتی خبرگزاری، نشریه ای الکترونیک یا مکتوب بعنوان خبرگزاری رسمی در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور به ثبت می رسد یک رسانه ملی و کشوری محسوب می شود، پس پایگاه محلی معنا ندارد.

 بیمه خبرنگاران از ۳ طریق امکان پذیر است

همچنین در ادامه این ملاقات عمومی عباس زارع در پاسخ به سوال سیده آمل مبنی بر چگونگی بیمه خبرنگاران بعنوان مشاغل سخت گفت: قرار شد این مساله را با خانه مطبوعات استان پیگیر شویم، اما در حال حاضر، رسانه های مکتوب با همان سوبسیت قبل تا ۵ نفر سهمیه دارند که بیمه کنند

وی در رابطه با بیمه خبرنگاران نشریه های الکترونیک با اشاره به برخورد سلیقه ای برخی مسولان شهرستانها اظهار داشت: تهران با این موضوع موافق است، ما هم با معاون سیاسی، اجتماعی پیگیربیمه خبرنگاران نشریات الکترونیک هستیم تا از طریق اداره بیمه تامین احتماعی مشکل حل شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان این مطلب که نظر وزارتخانه در مورد بیمه مدیران مسئول پایگاههای خبری این است که می توانند از طریق سامانه اداره فرهنگ وارشاد بعنوان کارفرما بیمه خبرنگارحرفه ای شوند افزود: راه سوم هم برای بیمه شدن خبرنگاران کارفرما عضویت در صندوق هنرمندان است سپس می توانند زیر مجموعه خود را نیز بیمه کنند

زارع در مورد بحث پذیرش وساماندهی تبلیغات دولتی در همه نشریات اینگونه شرح داد که: در اداره کل تبلیغات یک روند خاصی دارد که فقط روزنامه ها می توانند تبلیغات دولتی بگیرند اما، به احتمال خیلی زیاد با پیگیری های ما و دوستان خانه مطبوعات در ارتباط هستیم تا دوهفته دیگر سامانه آگهی های ثبتی را به جمع بندی برسانیم و اگر این اتفاق بیافتد ، با اداره پست هم به توافق برسیم، برمی گردیم به طرح قبلی خودمان که تجمیع و توزیع آگهی ها بصورت یکجا بود تا یک نفر پاسخگوی این قضیه باشد

این مسئول فرهنگی استان در ممورد تبلیغات در نشریات الکترونیک ابراز داشت : برای نشریات الکترونیک نیز این قانون است ولی تاکنون این اتفاق نیافتاده است

نص صریح قانون مطبوعات در مورد پذیرش آگهی های مناقصه ای

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران درپاسخ سینا قربانی مدیرعامل خانه مطبوعات استان در رابطه با توزیع آگهی تبلیغاتی که متاسفانه نشریات یک روزنامه از ساری یا شهرغیر بومی ما می آید درطول یکسال کاری ۸۰ میلیون تومان فاکتور میزند ولی نشریه فعال که در آمل مستقر است سالی ۵ میلیون تومان فاکتور می زند تصریح کرد: این موضوع در شهرستان از طریق شهرداری قابل حل است و چون رسانه های مکتوب آمل روزنامه نیستند مشمول قانون مزایده  مناقصه نمی شوند و نص صریح قانون مطبوعات در مورد پذیرش آگهی های مناقصه ای این است که تبلیغات در نشریات کثیرالانتشارچاپ شود که اولویت رسانه ای درشهرداری ها هست