به گزارش واحد خبری سیده آمل: ازاجرای رای گیری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ، شهرستان آمل، دوم اسفند ماه ۹۸ جمع آراء ماخوذه صحیح که به تعداد  ۱۱۱۱۱۹ رای بود که اسامی کاندیداهای منتخب به شرح ذیل می باشد :

نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان آمل

دوم اسفند ماه، بار دیگرمردم ایران با حضور گرم خود پای صندوق های رای، آخرین حماسه سال ۹۸ را در حالی رقم زدند که دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران با تمام قوا تبلیغات سوء خود را بر علیه ملت و کشور ایران انجام داد تا این انتخابات را تحت الشعاع قرار دهند ولی آراء مردم شاهد ابتر ماندن آن دسیسه ها شد

به گزارش واحد خبری سیده آمل: ازاجرای رای گیری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ، شهرستان آمل، دوم اسفند ماه ۹۸ جمع آراء ماخوذه صحیح که به تعداد  ۱۱۱۱۱۹ رای بود که اسامی کاندیداهای منتخب به شرح ذیل می باشد :

۱ رضا حاجی پور   با اخذ ۵۷۹۵۱ رای نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان آمل شد .

۲- حسن جوادی آملی با اخذ ۱۷۸۷۰ رای

۳- حسین قربانی   با اخذ    ۱۳۳۶۲   رای

۴- حسین صائمی با اخذ  ۵۵۶۶  رای

۵- علی محمد غلامرضا زاده  با اخذ ۴۰۹۴ رای

۶- قاسم روح الله زاده اندواری با اخذ ۳۹۹۷ رای

۷- رستم حسن نژاد با اخذ  ۲۲۳۹ رای

۸- مجید اصغر زاده با اخذ ۱۹۱۹ رای

۹- حمید توکلایی با اخذ ۱۹۱۶ رای

۱۰- سیداحمد علی حسینی با اخذ ۱۰۶۲ رای

۱۱- محمد معتقدلاریجانی با اخذ ۷۴۰ رای

۱۲ حمید بهشتی با اخذ ۳۹۸ رای