تحلیلی از سیده آمل: شاید حرفی تکراری باشد، اینکه در گذر عمر ناگهان چه زود دیر می شود، ولی باید در نظر داشت در طرفه العینی سال دیگر همین موقع ۱۰۰۰ و چهارصدمین سال پایان قرن، مصادف با اتمام این دوره چهارساله وعملکرد شورائیان آملی است

مطالبه بیشترین نیاز مردم بالاترین کارشناسی است

با گذشت ۲۷ روز از سال نو بودجه پیشنهادی سال ۹۹ شهرداری آمل همچنان در یک خم دو خم گود شورانشینان با حضور معاون اداری و مالی شهرداری شهرستان آمل ، رئیس امور مالی شهرداری در حال بررسی است

تحلیلی از سیده آمل: شاید حرفی تکراری باشد، اینکه در گذر عمر ناگهان چه زود دیر می شود، ولی باید در نظر داشت در طرفه العینی سال دیگر همین موقع ۱۰۰۰ و چهارصدمین سال پایان قرن، مصادف با اتمام این دوره چهارساله وعملکرد شورائیان آملی است

پس بجای مصلحت اندیشی فردی، در این سال آخر، انتظار مردم این است که، کرسی نشینان شورای اسلامی شهرستان آمل باید کاری کنند کارستان

اینکه در این اندیشه باشند، اتمام بلوار ولایت جنوبی در اولویت خیابان امام رضا قرار گیرد چون ملاکان ذی نفع ذی نفع ما چنین مصلحتی را رقم می زنند، نه دور از چشم مسئولین شهری خواهد ماند، نه اصحاب رسانه ونه شهروندان آملی

همچنان که مشکلات ورودی مکان مقدس امامزاده ابراهیم شهرستان آمل بعنوان یکی از اماکن مقدس کشوری در نظر همگان هست و شهروندان منتظر تعیین تکلیف شهرداری با صاحبان انبار متروکه چوب رنجبر، همراه با زمین بایرجنب صحن این امامزاده جهت ساماندهی و همسان سازی بصری این مکان مهم و پر تردد هستند .

آنچه که در این بین بیشتر مسائل را حساس وحائز اهمیت می کند سخنان شیوا و دل انگیز با شعار مردمی شهروندان به ما اعتماد کردند وبایستی با شرایط درست و عقلانی تصمیم گیری نماییمهست .

از آنجایی که جلسات شورا علنی است و حضور خبرنگاران جهت اطلاع رسانی وطرح سوالات مردمی نیز هست .

واقعا در جلسات تایید بررسی بودجه پیشنهادی ۹۹ شهرداری آمل در اهم و مهم بودن اولویتها کدام آیتم برای به انجام رسیدن مهمتر است؟ با توجه به اعتقاد شورا بر داشتن اعتماد مردمی آیا رای ونیاز مردم در اولویت بندیها تاثیر گذار نیست؟

با اشاره ای به اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این مهم توجه داشته باشیم که نحوه بررسی وتصویب طرح های توسعه عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای کشور را در چند ماده مصوب نموده که یکی از آن توزیع متناسب خدمات برای ساکنان شهری جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند.  شاید مصداق شهر ما نیز باشد . که خیابان امام رضا چشم براه بلند مدتی به توجه در یکسان سازی و تعریض دارد.

همچنین درکمیسیون اصل ۹۰ نیز پیگیری فضا سازی بصری شهری توسط شهرداری یکی دیگر از آیتم های مهم شهر سازی است و همه این مصادیق گواهی بر تقاضای توازن خدمات دهی شهری ، بخصوص کسبه و ساکنین شهری خیابان اصلی امام رضا  بعنوان چشم انداز ورودی اصلی شهر، منتظر ظهور رویدادی خوش آیند به قدمت انقلاب هستند

و این منصفانه نخواهد بود با توجه به دست در گریبان بودن بار ترافیکی و اتفاقات ناشی از این بلوشو کاری جهت رفع تکلیف با نیم نگاهی به خیابان امام رضا(ع) و تعریض و همسان سازی و زیبا سازی درون شهری آن، نسبت به ملاکان خوش نشین بلوارولایت جنوبی رسیدگی شود .

از جمله پروژه های مطرح ، اولویت در تسریع نصب و راه اندازی پله برقی پل عابر پیاده میدان شمع خیابان امام رضا(ع) است .

سوال: آیا نظارت کارشناسی میدانی از این محل در راستای مکان یابی انجام شده بود؟ چرا که آنچه از شواهد برآمده با نصب پله برقی این پل نه تنها جای مناسبی برای تردد عابر پیاده بعنوان پیاده رو باقی نمی ماند بلکه ورودی محل کسب وکار کسبه و ساکنین کوچه جنب آن مسیر نیز دچار مشکلات تردد خواهند شد که وجود ترانس برق و انتقال آن نیز به آن اضافه می شود

آیاچاره ای برای همه این مسائل اندیشیده شده که در نصب و راه اندازی پله برقی این پل تسریع شود؟

البته به انجام رساندن همین پروژه پل عابر پیاده خیابان امام رضا بیانگر این مهم است که عزیزان شورانشین نگاه عمیق تری به حل مشکلات این خیابان داشته باشند تا توازن زیبا سازی چهره شهر برقرار شود .

تا با انجام بسط وگسترش توزیع عادلانه توازن شهری که در اولویت بندی های مطرح شده جلسه بررسی بودجه تحت عنوان یکسان سازی توسعه شهری در اجرای پروژه های عمرانی و خدمات از سوی شهرداری و دستورالعمل قرار گرفتن آن است مطابقت، وهم رضایت مردم را به دنبال داشته باشد .

به هرترتیب از دیگر پروژه های مطروح در این جلسه توجه ویژه و مرمت بافت قدیمی شهرو راسته بازار قدیمی آمل  بود که به نوعی هویت ما محسوب می شود شاید با ارائه طرح هایی در سال جهش تولید” سبب رونق بازار کسبه این راسته، در سال ۹۹ شده و جانی تازه به کالبد این بافت قدیمی دمیده شود. که تا نتیجه کار طرحی قابل تقدیر خواهد بود

و اما احداث سرویس بهداشتی در مرکز شهر و نقاط پر تردد در ردیف اجرایی پروژه امسال با مکان یابی مناسب و کارشناسی بدون حاشیه های پایان کار نیز در کوتاه مدت، از ضروریات شهریست که می تواند برای شهروندان تحسین برانگیز باشد.

به امید اینکه پایان خوشی را تا رونمایی پروژه ها شاهد باشیم