قابل توجه بازاریان و تجار کشور براساس قانون جدید چک که از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا به بانک های کشور ابلاغ شده، فرایند نقد کردن چک برگشتی تغییر کرده است. به گزارش واحد خبری سیده آمل، بنابر اعلام روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس قانون جدید چک، فرایند نقد کردن چک برگشتی تغییر کرده […]

قابل توجه بازاریان و تجار کشور

براساس قانون جدید چک که از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا به بانک های کشور ابلاغ شده، فرایند نقد کردن چک برگشتی تغییر کرده است.

به گزارش واحد خبری سیده آمل، بنابر اعلام روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس قانون جدید چک، فرایند نقد کردن چک برگشتی تغییر کرده است و مشتریان می توانند با مراجعه به بانک در صورت عدم موجودی، تقاضای صدور گواهی نامه عدم پرداخت با کد رهگیری کنند که پس از آن، اطلاعات این چک به صورت آنی در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی ثبت می شود.

قابل توجه بازاریان و تجار کشور

بازاریان و تجاری که از مشتریان بانک رفاه کارگران هستند پس از دریافت گواهی نامه عدم پرداخت، شکایت خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه ثبت می کنند که بعد از ثبت، محاکم دادگستری حداکثر یک هفته چک را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت وجود شرایط قانونی، اجرائیه صادر می کند که طبق این اجرائیه ۱۰ روز به صادر کننده چک برگشتی مهلت داده می شود بدهی خود را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون “نحوه اجرای محکومیت های مالی” با صادر کننده چک برگشتی، برخورد می شود. 

اگر در متن چک قید شده باشد که این چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد و یا تحقق شرط خاصی صادر شده است، امکان استفاده از این رویه وجود ندارد.

  • نویسنده : گلناز پیغمبرزاده
  • منبع خبر : بانک رفاه کارگران