هفتم مهر ماه یک روز مفرح و زیبا در ایستگاههای آتشنشانی کل کشوراست

به گزارش واحد خبری سیده آمل:در جشن ملی آتشنشانی آمل از صبح زود مسئولین ومدیران ارگانها ،خانواده های آتشنشانی ،مدیران مدارس و دانش آموزان همراه با شاخه گلی به رسم ادب و قدردانی از زحمات یکساله،که نه، بلکه عشق به نوع دوستی و آتش شورمیل به انسان دوستی به پرسنل آتشنشانی تقدیم کردند و این روز را در کنار آنها جشن گرفتند و تبریک گفتند

متقابلا ایستگاه مرکزی آتشنشانی آمل باپذیرایی شایسته و تهیه پکیج های لوازم التحریر ، مهرورزی را در مهرماه وماه مدرسه به دانش آموزان آموزش داد.

ما نیزگوشه ای از شورآتش عشق به همیاری ومددکاری عزیزان شهرمان را در مرکز آتشنشانی آمل به تصویر کشانده ایم. با هم می بینیم .