اصالت بازارآمل وتکیه مشایی ها به سده های قبل ودوران صفویه می رسد و بین بازار شناسنامه دارچهار شهر شمالی کشور، یعنی، رشت، ساری، گرگان،آمل ، بازار شهر آمل دارای شناسنامه ای دیرینه است که سرنوشتش با تکیه مشایی ها گره خورده وافتخار هر دو مکان تاریخی که گواهی بر قدمتشان است وجود مسجد جامع شهر در مجاورت این دو مکان با اصالت شهرستان آمل است  

به گزارش واحد خبری سیده آمل : همزمان با عزاداری طایفه مشایی ها در آمل، برای سالار شهیدان، حسین ابن علی (ع) مسعود نیکپوراز بازاریان با سابقه وعضوهیات امنای تکیه طایفه مشائیان آمل در رابطه با ادغام تاریخی بازاروتکیه مشایی ها اینگونه می گوید: اصالت بازارآمل وتکیه مشایی ها به سده های دور، حتی قبل ازدوران صفویه می رسد و بین بازارهای شناسنامه دارچهارشهر شمالی کشور، یعنی، رشت، ساری، گرگان،آمل ، بازار شهر آمل دارای شناسنامه ای دیرینه است که سرنوشتش با تکیه مشایی ها گره خورده وافتخار هر دو مکان تاریخی که گواهی برقدمتشان هست وجود مسجد جامع شهر درمجاورت این دو مکان با اصالت شهرستان آمل است  

وی در ادامه افزود: مغازه هایی که درحال حاضر، زیر تکیه مشاییها شاهد آن هستید، زمانی سقا خانه شهر بودند که به دلیل وابستگی به بازار به مرور زمان واگذاروبه محل کسب و کار تبدیل شد

نیکپور با اشاره به این مطلب که، از نقطه به نقطه فضای میدان بازار و سقا خانه مشاییها استفاده بهینه می شد ادامه داد: برای همین بازار آمل از بازارهای پلاک دار با قدمت چندصد ساله شناخته شده که به خود بازار و پایین بازار،یعنی محل سکونت همین بازاریان بود تقسیم می شود

این عضوازهیات امنای تکیه طایفه مشائیان آمل، تکیه مشایی را از پیر تکیه های آمل دانست و اظهار داشت: مسجد جامع آمل هم که درمجاورت تکیه مشایی ها هست با قدمت سیصد ساله، توسط دو بانو از طایفه مشایی بنا نهاده شد و هم اکنون، دو قبر این بزرگوار از ورودی این مسجد دیده می شود

وی همچنین عنوان کرد: تکیه مشایی دو بار دست خوش حوادث سیل و آتش قرار گرفت که در سال ۱۳۱۱ توسط زنده یاد محمدتقی نیکو مجددا بنیانگذاری شد. بنای جدید آن در زمین اهدایی حاج ولی الله عالی نژاد به مساحت ۳۰۰ متر توسط حاج محمد علی شفیعی انجام شد

مسعود نیکپوربا تصریح اشتیاق جوانان طایفه مشایی درحضور ومشارکت درعزاداری امام حسین گفت: بیش از ۷۰ نفر ازجوانان ما در اجرای سرودهای مذهبی و انجام عزاداری سالار شهیدان شرکت دارند که امیدواریم مورد توجه حضرت حق و امام حسین واقع شود و رهپویان آن امام همام