اجرای برنامه‌های ورزشی ماه مبارک رمضان در شهرستان آمل

به گزارش واحد خبری سیده آمل: هاشم جمشید پناه رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری آمل با بیان اینکه برنامه‌های زیادی برای این ماه مبارک رمضان تدارک دیده شده است، گفت: به مدت سه شب در پارک بانوان برای ترویج و استحکام خانواده ها، مسابقه دومینوی خانوادگی برگزار خواهیم کرد که اعضای خانواده می‌توانند باهم به مسابقه بپردازند.

وی با بیان اینکه مسابقات فوتسال و والیبال برگزار خواهد شد، افزود: در نیمه اول ماه مبارک رمضان، والیبال و در نیمه دوم مسابقات فوتسال اجرا می‌شود.

رئیس سازمان  فرهنگی ورزشی شهرداری آمل گفت: برای بانوان نیز مسابقات والیبال و فوتسال در نظر گرفته شده است که شاهد  استقبال خوبی بودیم.

جمشید پناه با اشاره به برنامه سی شب، سی مسجد افزود: با همکاری ستاد برنامه‌های قرآنی که اداره فرهنگی ورزشی هم عضو این ستاد است، برنامه کاروان نور را در ماه مبارک رمضان اجرا خواهیم کرد، که در طول این ماه هر شب، در سی مسجد مراسم قرآن خوانی و تفسیر قرآن خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در زمینه فرهنگی، ورزشی برنامه‌های خوبی درنظر گرفته شده است، گفت: به مدت پنج شب در سالن شهرداری برنامه‌ای برای همشهریان در نظر گرفته شده است که قرائت قرآن، نقاد خوانی، شاهنامه خوانی را در برگرفته شده است.