سومین سال اجرای نهضت “زمین پاک” در آمل

1

همیشه گفتند با یک گل بهار نمی شود یا یک دست صدا ندارد ،آری اگر می خواهیم در جامعه حرکت بزرگی منتج به فایده شود، باید آحاد جمعیت آن جامعه یکصدا آن برنامه های هدف را به اجرا درآورند تا تغییر ایجاد شود، بخصوص که بخواهیم آن تغییر بصورت فرهنگی، اثرات مفیدی را در جامعه بجای گذارد

به گزارش واحد خبری سیده آمل: امروز سومین سال از راه اندازی نهضت زمین پاک، توسط فعالان محیط زیست شهرستان آمل در روز عاشورای حسینی و جمع آوری زباله توسط این مجمع را شاهد بودیم

چرا که خانواده ها حضور پر رنگی را در کوی و برزن شهر دارند و از اغذیه نذری ایستگاههای صلواتی تناول می فرمایند، ولی،متاسفانه شاهد عدم رعایت نظافت شهر و حفظ محیط زیستمان هستیم

باشد تا با این حرکت نمادین در شهر بصورت عملی و مشهود بتوان فرهنگ پاکیزگی وشعار “شهر من، خانه من” را به مرحله اجرا در آورده و زمینی پاک را به نسل آینده مان تحویل دهیم

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.