می خواهم بگویم در آمل .که نه .سراسر کشور، اما نه، این معجزه آزاده بودن و زیر بار ظلم نرفتن، آنچنان انسان را به وجد می آورد که در یک روز همه یکصدا، تمامی کره خاکی بانک شور و عشق حسینی را سر می دهند تا جهانی بداند و آگاه باشد هیچ انسانی را نمی توان به استثمار برد، و این آموزه ایست از مکتب نهضت حسینی

به گزارش واحد خبری سیده آمل: عاشورای حسینی امسال هرچه باشکئهتر از سالهای پیش در شهرستان آمل دیار علویان برگزارشد

در حاشیه این مراسم سید جلیل مرتضوی،امام جمعه شهرستان آمل از عزاداری زیبا و در شان طایفه ایراییهای آمل جهت پیش قدم شدن در نهضت لبیک گفتن به(نه به علم) تقدیر و تشکر کرد