در شرایط بد اقتصادی جامعه وتحریم های بی رویه ای که نسبت به ملت ما روا داشته اند ،جوانان محقق و پژوهشگرکشور ما در صدد فائق آمدن بر گوشه ای از این فشارهای اقتصادی بر سبد کالای خانوار می باشند.

یکی از این کالاهای اساسی و ضروری خانواده ها تهیه دارو با هزینه های بالاست که پژوهشگران مرکز اهداء پلاسمای خون نوین دارو در شهرستان آمل با ارائه طرحهای نو در سطح جهانی؛ در عرصه دارو سازی کمک های شایانی در این رابطه انجام داده اند ؛ در همین رابطه برآن شدیم تا برای دومین بارگزارشی ویژه از این مرکز که در کل کشور،شهرستان آمل مفتخر به حضورشان است را داشته باشیم پس این بار به سراغ مسئول روابط عمومی این مرکز رفتیم تا ببینیم امسال چه تمهیداتی را برای مردم شهرما و کل کشور دارند

به گزارش واحد خبری سیده آمل :مجتبی فتحی پور مسئول روابط عمومی مرکز اهداء پلاسمای خون نوین دارو از مزایای اهداءپلاسما برای افراد جامعه به خبرنگار سیده آمل اینچنین می گوید : این مرکز مستقیما زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت دارد و با توجه به نوبنیان بودنش با شعار پلاسمای من،زندگی تو از افراد داوطلب گروه خونی منفی و مثبت استقبال نموده تا با پروتئین موجود در خون آنها داروهایی ساخته شود که مورد نیاز بیماران خاص بوده و یا با تولید واکسن از این طریق به بیماران اورژانسی مثل هاری ،کزاز و هپاتیت و روگام (برای مادران گروه خونی منفی) کمک های خوبی را عرضه دارند که این کار نه تنها سبب کمک به همشهریان آملی است بلکه با نبوغ پژوهشگران این مرکز در آمل با همت و حمایت مردم این شهر می تواند فعالیت های خود را در کل کشور ارائه داده و آمل مرکز تحقیقاتی در این عرصه شود

وی در ادامه توضیحات خود از دیگر مزایای این طرح گفت : ما به عزیزان مشارکت کننده در این امر خداپسندانه ؛هدیه و هزینه ایاب وذهاب رانیز تقدیم می نماییم و اینکه افراد با اهداء پلاسمای خونی خود نه تنها در امر تولید دارو ملی مشارکت می نمایند بلکه از لحاظ بررسی سلامت خود نیز تحت پوشش و مشاوره رایگان پزشکان این مرکز قرار می گیرند که ما به اصطلاح این روش را ویزیت و چک آپ رایگان می گوییم

با توضیحات مسئول روابط عمومی مرکز اهداء پلاسمای خون نوین دارو می توان به این امر مهم پی برد، این پروژه هم ازجنبه بهداشت سلامت افراد جامعه قابل مطرح است هم از لحاظ اقتصادی نه تنها برای شهرستان آمل و استان مازندران و کشور آورده اقتصادی  دارد بلکه با عزم ملی ما مردم با انجام این کارخیر بدون هزینه می توانیم بار دیگر در جهان و تکنولوژی علمی ؛پژوهشی حرفی برای گفتن داشته باشیم