حسین حسن نژاد در جلسه ستاد گرامی داشت هفته دولت گفت: هدف از اجرای برنامه های مختلف در هفته دولت؛ تقویت اعتماد و امید در جامعه است و باید بنحوی تدوین شود که این هدف گذاری محقق شود. ‎

به گزارش واحد خبری سیده آمل: حسین حسن نژاد  در جلسه ستاد گرامی داشت هفته دولت استان، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر؛ بیان دستاوردهای دولت و نظام را مهم ترین ماموریت مدیران و مسئولان در بخش های مختلف دانست و یادآور شد: متاسفانه اقدامات و دستاوردهای دولت یا بدرستی اطلاع رسانی نمی شود و یا بدلیل شرایط اقتصادی که تحریم های سنگین و ظالمانه دشمنان به کشور تحمیل کرده است، پوشیده می ماند.

معاون استاندار مازندران با اشاره به این که برخی با دیدگاه های نادرست برآنند تا نشان دهند که علت العلل همه اوضاع دولت است، تاکید کرد: دستگاه های اجرایی با همکاری رسانه ها در این هفته دستاوردهای دولت تدبیر و امید را برای تقویت اعتماد و امید در جامعه منعکس کنند.

وی با بیان این که امروز هرگونه تبلیغ علیه دولت لطمه به نظام و پراکندن بذر ناامیدی در جامعه است، گفت: امیدآفرینی مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری باید در برنامه های گرامی داشت هفته دولت گنجانده شود.

حسن نژاد عنوان کرد: در برنامه های فرهنگی، تبلیغی و اطلاع رسانی گرامی داشت هفته دولت؛ محور و جهت گیری اساسی باید بهره گیری از فناوری های نوین، خلاقیت و فضای مجازی و شبکه اجتماعی باشد.

وی با بیان این که برنامه ها و اقدامات دولت تدبیر و امید باید بنحوی اطلاع رسانی شود که مردم از دستاوردهای موثر دولت احساس رضایت کنند، افزود: دفاع از کارنامه و فعالیت های صورت گرفته ی نظام جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید در راستای تقویت امید در دستور کار جدی مدیران باشد.

معاون استاندار مازندران تاکید کرد: از اجرای برنامه های غیرموثر و عاری از خلاقیت پرهیز و برنامه های نافذ از سوی رسانه ملی و دستگاه های مسئول تدوین و اجرا شود.

در آغاز این جلسه؛ مسئولین و نمایندگان کمیته های ستاد گرامی داشت هفته دولت استان به بیان برنامه ها و اقدامات خود در این راستا پرداختند.