صبح سومین روز از ماه محرم گردهمایی خانواده بهزیستی شهرستان آمل با ریاست کبری اسفندیاریان در محله آسیب رضوان ۳۸ شهرستان آمل

به گزارش واحد خبری سیده آمل: سومین روز از ماه محرم با هماهنگی کبری اسفندیاریان، ریاست اداره بهزیستی شهرستان آمل مراسم اطعام دهی ناهار، بمناسبت دهه اول ماه محرم توسط یکی از موسسات خیریه در محله آسیب رضوان ۳۸ مکان مهدکودک مهرزاد و همکاری اورژانس آسیب های اجتماعی بهزیستی شهرستان آمل و محله آسیب رضوان ۳۸ با حضور ۵۰ نفر کودک و نوجوان محل انجام شد