احیای اصالت ایرانی در پوشش ملی با برنامه ریزی هدفمند و شناسایی توانمندی پتانسیل های مادی و معنوی موجود در جامعه روستایی می توان نیروی محرکی در روستاها ایجاد کرد تا با تنوع در اشتغال، انگیزه بیشتری را برای ماندن و سالم زیستن روستائیان مهیا و جلوی رشد بی رویه مهاجرت به شهرها را گرفت. […]

  1. احیای اصالت ایرانی در پوشش ملی

با برنامه ریزی هدفمند و شناسایی توانمندی پتانسیل های مادی و معنوی موجود در جامعه روستایی می توان نیروی محرکی در روستاها ایجاد کرد تا با تنوع در اشتغال، انگیزه بیشتری را برای ماندن و سالم زیستن روستائیان مهیا و جلوی رشد بی رویه مهاجرت به شهرها را گرفت.

یکی از مشاغل پر طرفدار و متنوع در رشته طراحی دوخت، سوزن دوزی سنتی است که در قدیم الایام زنان روستایی و شهری مازنی در قالب پوشش های مملو از رنگ های شاد آن را نقش آفرینی کرده و با اصالت اقلیم خود پوشش خود را شناسنامه دار و دارای هویت محلی می کردند تا نه تنها در ذهن ها بلکه برای تاریخ اصالت دار کشور ماندگار شود.

به گزارش واحد خبری سیده آمل: سید محمد مهدی فاطمی شهردار شهر بابکان(اجوارکلا) آمل در نشست همکاری فی مابین با سیده زهرا باباتبار طراح دوخت و مدیر دفتر نمایندگی ردای سنتی مازندران در آمل با هدف اشتغالزایی در این روستا اظهار داشت: متاسفانه پوشش فعلی جامعه ما در شان و جایگاه زنان و بانوان و حتی جوانان کشور نیست

وی در ادامه تصریح کرد: باید علت این چالش ها را شناسایی و برای حل این معضل برنامه ریزی کرد، به همین جهت شهرداری بابکان با مطلع شدن از بازگشایی دفتر نمایندگی ردای سنتی مازندران در آمل از طرح های دوخت سنتی این آموزشگاه دیدن کرد و پیشنهادات فرهنگی، اقتصادی مدیریت این مجموعه مورد استقبال ما قرار گرفت

اهداف مدیرردای سنتی مازندران درآمل

زهرا باباتبار، مدیردفتر نمایندگی ردای سنتی مازندران درآمل، هدف خود را از این دیدار شناسایی افراد مستعد وجویای کار این ناحیه با همکاری شهردار بابکان اعلام کرد و افزود: جامعه هدف مجموعه ردای سنتی، بانوان خانه داری است که از لحاظ اقتصادی در خانواده کم درآمد یا بی سرپرست و بدسرپرست هستند.

وی با اشاره به پوشش دارای اصالت فرهنگ و تمدن کهن ایران اسلامی ابراز داشت: اگر به تاریخچه دوخت لباس سنتی ایرانمان رجوع کنیم شاهد زیباترین نقش آفرینی توسط بانوانی هستیم که نه تنها در امر معیشت خانواده کمک حال بودند بلکه فرهنگ اصیلی را به منصه ظهور گذاشتند که برای همیشه ماندگار شد .

نمایندگی “ردای سنتی”در آمل همچنین خاطر نشان کرد: ما بعد از آموزش و در اختیار قرار دادن ابزار اولیه به هنرجویان بابت بازار فروش نیز با برنامه های بازاریابی أنها را مورد حمایت قرار خواهیم داد تا عزیزان دغدغه فروش هنر و زحمات خود را نداشته باشند

همکاری فی مابین

در این نشست همکاری، شهردار بابکان نیز با استقبال از طرح های تلفیقی سنتی و مدرنیته پیشنهادی در راستای شناسایی افراد علاقمند و معرفی رشته طراحی دوخت و سوزن دوزی سبک مازندران به خانواده های شهر بابکان، به سیده زهرا باباتبار، طراح دوخت ملی در آمل قول مساعدت و حمایت داد .